...بنده های خوشتیپِ خدا

...بنده های خوشتیپِ خدا

یا اَیُّهَاالنَّبیُّ قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِکَ...
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلباب های( روسری ها) خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

لوگوی دوستان
ملازمان حرم 313

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

پلکی مزن که چشم ترت درد میکند

پر وا مکن که بال و پرت درد میکند


میدانم اینکه بعد تماشای اکبرت

زخمی که بود بر جگرت درد می کند


با من بگو که داغ برادر چه کار کرد

آیا هنوز هم کمرت درد میکند ؟؟!


مانند چوب خواهش بوسه نمیکنم

آخر لبان خشک و ترت درد میکند


لبهای تو کبود تر از روی مادراست

یعنی که سینه پدرت درد میکند


می خواستم که تنگ در آغوش گیرمت

یادم نبود زخم سرت درد میکند


کمتر به اسب نیزه سوار و پیاده شو از

این حجمه های سنگ سرت درد میکند
امان از دل حسین ...

از همه دوستان در این روزها و شبها التماس دعای

فراوان دارم....
دختری از تبارِ غرور