...بنده های خوشتیپِ خدا

...بنده های خوشتیپِ خدا

یا اَیُّهَاالنَّبیُّ قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِکَ...
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلباب های( روسری ها) خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

لوگوی دوستان
ملازمان حرم 313


پرسش:
آیا مطابق آیه 31 سوره نور، زن به غلام خود محرم است؟ در صورت محرم بودن، مفاسد زیادی خواهد داشت.


پاسخ:
«وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ... وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ ...»؛ و به آنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس‏آلود) فروگیرند، ... و (اطراف) روسرى ‏هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم ‏کیششان، یا بردگانشان، ... .(1)
«لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فی‏ آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ وَ اتَّقینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهیداً»؛ بر آنان [همسران پیامبر] گناهى نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش (که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند) و تقواى الهى را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزى شاهد و آگاه است.(2)
با سلام و درود
چند نکته در این زمینه عرض می شود:
1. با توجه به ظاهر این فراز از آیه می توان گفت اعم است و شامل کنیز و غلام (عبد) می شود. در این زمینه روایت هم داریم.(3)
2. آیه در مقام بیان مقدار پوشش و یا میزان جواز آشکار نمودن نیست، بلکه فقط اصل وجوب و جواز را بیان می فرماید.
3. در این زمینه روایات مختلف است و برخی روایات دال بر حرمت و برخی جواز را می رساند.(4)
4. با توجه به روایات، مفسران نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند.
برخی می گویند، اطلاق جمله «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ» هم شامل غلامان مى ‏شود و هم کنیزان، و از روایات نیز این اطلاق استفاده مى ‏شود.(5)
برخی دیگر، آیه را اختصاص به کنیز داده اند:

پرسش:
آیا مطابق آیه 31 سوره نور، زن به غلام خود محرم است؟ در صورت محرم بودن، مفاسد زیادی خواهد داشت.


پاسخ:
«وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ... وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ ...»؛ و به آنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس‏آلود) فروگیرند، ... و (اطراف) روسرى ‏هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم ‏کیششان، یا بردگانشان، ... .(1)
«لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فی‏ آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ وَ اتَّقینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهیداً»؛ بر آنان [همسران پیامبر] گناهى نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش (که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند) و تقواى الهى را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزى شاهد و آگاه است.(2)
با سلام و درود
چند نکته در این زمینه عرض می شود:
1. با توجه به ظاهر این فراز از آیه می توان گفت اعم است و شامل کنیز و غلام (عبد) می شود. در این زمینه روایت هم داریم.(3)
2. آیه در مقام بیان مقدار پوشش و یا میزان جواز آشکار نمودن نیست، بلکه فقط اصل وجوب و جواز را بیان می فرماید.
3. در این زمینه روایات مختلف است و برخی روایات دال بر حرمت و برخی جواز را می رساند.(4)
4. با توجه به روایات، مفسران نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند.
برخی می گویند، اطلاق جمله «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ» هم شامل غلامان مى ‏شود و هم کنیزان، و از روایات نیز این اطلاق استفاده مى ‏شود.(5)
برخی دیگر، آیه را اختصاص به کنیز داده اند:
تفسیر نمونه، این فراز از آیه را به استناد روایات دال بر حرمت، اختصاص به کنیز دانسته و می آورد: از بعضى روایات دیگر تعمیم استفاده مى ‏شود، اما مسلما خلاف احتیاط است.(6)
هم چنین می آورد: ذکر کنیزان بعد از ذکر زنان به طور کلى، ممکن است از این نظر باشد که کنیزان غیر مسلمان را نیز شامل مى ‏شود.(7)
برخی گفته اند چون کنیزان همه مسلمان نبوده اند بلکه کنیز یهودی و نصرانی هم زیاد بوده است و اگر آیه می خواست رعایت حجاب را در برابر آنان نیز واجب بداند، موجب عسر و حرج و تکلیف بما لایطاق (خارج از توان و طاقت) بود، لذا استثناء کرد و فرمود در برابر کنیزان، رعایت پوشش لازم نیست، ولو کنیزان غیر مسلمان.(8)
توضیح بیشتر؛ زنان مسلمان جایز نیست زینت خود را در برابر زنان غیر مسلمان آشکار کنند بلکه به حکم آیه شریفه «أَوْ نِسائِهِنَّ»، جواز آشکار کردن زینت، در باره زنان مسلمان است نه غیر مسلمان. البته به استثنای کنیز، لذا کنیز ولو غیر مسلمان باشد، مولای او می تواند در برابر او اظهار زینت کند و وجوب به رعایت پوشش ندارد.(9)
5. اگر بخواهیم فقط به ظاهر قرآن تمسک کنیم، قول اول (تعمیم به غلام و کنیز) صحیح است، ولی با توجه به روایات و کلام معصوم که مفسران قرآن هستند، قول دوم (اختصاص به کنیز) ترجیح پیدا می کند. البته روایاتی بر جواز اظهار مو داریم، ولی نمی توانیم روایات حرمت و ممنوعیت را در نظر نگیریم. لذا این بیان "قول به جواز اظهار زینت در برابر غلام، خلاف احتیاط است" بیان مناسبی است.
6. به فرض هم بپذیریم که غلام جزو محارم است، مشکل خاصی ایجاد نمی شود زیرا غلام هم می شود مانند سایر محارم مانند برادر و پسر خواهر و ...، لذا قرار نیست به محض جایز بودن اظهار نیت، زن مجاز باشد هیچ حفاظ و پوششی نداشته باشد.
به بیان دیگر این که نوع و کیفیت پوشش زن در برابر شوهر، با نوع و کیفیت پوشش در برابر پدر و یا برادر متفاوت است. چه بسا آن پوششی راحتی که زن در برابر برادر دارد را در برابر پدر ـ نسبت به حیا و احترام بیشتری که قائل است ـ ندارد. لذا این که گفته شود جایز است اظهار زینت در برابر غلام، با توجه به عرف و ...، دارای محدویت و کیفیت مناسب به خود است، نه آن پوششی که در برابر شوهر دارد.
7. «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانهُمْ فَإِنهُّمْ غَیرُ مَلُومِین‏»؛ و آنها (مؤمنان) که دامان خود را (از آلوده‏ شدن به بى ‏عفتى) حفظ مى ‏کنند. تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره‏ گیرى از آنان ملامت نمى ‏شوند.(10)
در توضیح این آیه شریفه باید عرض شود رابطه با کنیز حلال است و نیاز به عقد ازدواج ندارد؛ ولی در باره غلام و عبد، چنین چیزی در آیات قرآن نداریم.
در این آیه شریفه هم منظور از «ملک یمین» کنیز است. زیرا اختلافى بین فقهاء و عالمان دینی نیست که زن در برابر عبد و غلامش، باید از هر گونه آمیزشى فرج را حفظ کرد.(11)
لذا عبد و غلام نمی تواند با زنی که مولای اوست، بدون عقد ازدواج، رابطه زناشویی داشته باشد؛ و زن هم در یک زمان نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. این موضوع، مورد اتفاق نظر فقهاء است.

دختری از تبارِ غرور

نظرات  (۲)

والبته ازدواج بازن شوهر دار از هردینی حرام است الا به شرط وشروط خواص حالاچه برسد به زن مسلمان که در یک لحظه دوهمسر داشته باشد 
پاسخ:
بله البته
جالب بود ،،،، ممنونم ....
برام سوال بود ک حضرت یوسف میتونست با زلیخا رابطه داشته باشه یا نه که اینجا گفتین نمیشه.
مرسی 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">